logo eu

Czym rożni się enukleacja od wyłuszczenia (egzenteracji) gałki ocznej

Gdy szukamy rzetelnych wskazówek na tematy powiązane z medycyną i natrafiamy na fachowe słownictwo, często nie potrafimy zrozumieć treści. Do tego dochodzą jeszcze rozbieżności w dostępnych materiałach i nazewnictwie. Dla naszych pacjentów postanowiliśmy przygotować wpis, który wyjaśni w klarowny sposób, czym różni się enukleacja od egzenteracji. Opowiemy w jasny sposób o operacjach okulistycznych i nawiążemy do stosowania protez i epiprotez.

 

Usuwanie gałki ocznej i ekstrakcja oczodołu

Przejdźmy od razu do rzeczy: o enukleacji mówimy w przypadku gałki ocznej, natomiast o egzenteracji w przypadku oczodołu. Enukleacja to inaczej wyłuszczenie gałki ocznej, a egzenteracja to inaczej wypatroszenie oczodołu. Rozwijając te pojęcia, w prosty sposób możemy opisać je następująco:

  • enukleacja to usunięcie gałki ocznej, ale z pozostawieniem powiek oraz przylegających struktur oczodołu,
  • egzenteracja to usunięcie oczodołu z gałką oczną, tłuszczu, mięśni i innych struktur oka; w niektórych przypadkach (rak skóry, agresywne, nieleczące się infekcje), powieki również są usuwane.

W niektórych materiałach dostępnych w sieci możemy się spotkać z mieszaniem tych pojęć. Przyczyna jest dość prosta. Mamy bowiem jeszcze jeden rodzaj operacji: to w naszym języku ewisceracja, od angielskiego evisceration, co nasz słownik tłumaczy jako „patroszenie”. Ewisceracja to usunięcie oka z pozostawieniem nienaruszonej powłoki twardówki i mięśni zewnętrzgałkowych. Czasem więc wypatroszenie kojarzymy z samą gałką oczną, a wówczas wyłuszczenie z ekstrakcją oczodołu i używamy słów „wypatroszenie” i „wyłuszczenie” zamiennie.


Możliwości nowoczesnej protetyki gałek ocznych

O tym, jaka operacja okulistyczna będzie potrzebna, decyduje oczywiście mnóstwo czynników i to temat na wiele obszernych publikacji naukowych. Jeżeli na przykład mamy do czynienia z nieoperacyjnym nowotworem wewnątrz gałki ocznej, wskazaniem będzie z założenia enukleacja, a więc usunięcie gałki ocznej. Nowoczesna protetyka gałek ocznych pozwala zastąpić całą gałkę oczną protezą oka 3D. To wciąż nie wszystko: jeśli zgłosi się do nas pacjent z częściowym brakiem gałki ocznej, będziemy mogli zaproponować mu epiprotezę. Protezy i epiprotezy Next Eye wykonujemy z biozgodnych polimerów, które charakteryzuje diamentowawa twardość. Protezy i epiprotezy charakteryzuje wyjątkowo naturalny wygląd, z naturalnym refleksem oka, co najlepiej zobaczyć w na zdjęciach i trójwymiarowych prezentacjach na naszej stronie.