logo eu

Wyroby protetyczne Next Eye – informacje dla specjalistów

polerowanie protezy oka

Informację o naszych innowacyjnych wyrobach protetycznych Next Eye pragniemy szerzyć także wśród profesjonalistów – jesteśmy gotowi zaoferować gotowe wyroby okuloprotetyczne podmiotom medycznym, okulistom oraz okuloprotetykom. Wykorzystanie wyrobów Next Eye przekłada się przede wszystkim na oszczędność czasu i tym samym możliwość obsługi większej liczby Pacjentów – to z kolei skutkuje większymi obrotami.

Oferujemy:

  • protezy i epiprotezy;
  • konformery okulistyczne;
  • Symblepharon ring;
  • iris button.

 

Informujemy, że brak pracowni protetycznej nie stanowi żadnej przeszkody w nawiązaniu współpracy!

 

 

Zdalny dobór i wykonanie wyrobów protetycznych

Umożliwiamy naszym współpracownikom i Pacjentom zdalny dobór oraz wykonanie wyrobów protetycznych, w tym przede wszystkim protez i epiprotez, a także biokompatybilnych konformerów okulistycznych wykorzystywanych po urazach i schorzeniach.

Proponowane przez nas produkty są zindywidualizowane pod kątem kształtu i odwzorowania przedniego odcinka oka. Parametry poprzednich protez są zapisywane w archiwum. Powyższe rozwiązania pozwalają wykonać większą liczbę w pełni zindywidualizowanych protez w tym samym czasie.

Konformery i pierścienie Symblepharon Next Eye są autoklawowane. Wykorzystane biopolimery charakteryzują się przede wszystkim bardzo niskim ryzykiem wywołania reakcji alergicznej organizmu. Cały proces produkcji prowadzony metodą przyrostową, czyli w technologii druku 3D – jest zdecydowanie szybszy oraz tańszy od standardowych technik dostępnych na rynku. Ponadto wyroby cechują się znacznie większą precyzją dopasowania – aż do 0,02 milimetrów dokładności. Każdy parametr wyrobu można dowolnie modyfikować pod danego Pacjenta.