logo eu

Refundacja protezy i epiprotezy oka według NFZ. Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami protezy i epiprotezy oka to wyroby medyczne, które są wydawane na zlecenie. Świadczenia gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne podlegające finansowaniu przez NFZ są wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W naszym artykule przyjrzymy się, co jeszcze określa owo Rozporządzenie i jakie informacje o protezach i epiprotezach oka znajdziemy w obowiązującym słowniku wyrobów medycznych.


Protezy i epiprotezy oka jako wyroby medyczne wydawane na zlecenie

Zlecenie – inaczej wniosek – na protezy i epiprotezy oka wystawia pacjentowi lekarz okulista. Wniosek jest automatycznie weryfikowany. Pacjent może wybrać świadczeniodawcę, który ma podpisaną umowę z dowolnym oddziałem NFZ, realizującego zaopatrzenie w wyroby medyczne.

To, ile pacjent zapłaci za protezę lub epiprotezę oka, zależy od limitu cenowego wyznaczonego przez NFZ i ceny wyrobu medycznego, na jaki się zdecyduje. Przykład: limit cenowy epiprotezy oka dla dorosłych to obecnie 800 zł. Refundacja jest stuprocentowa. Jeżeli pacjent wybierze protezę, która kosztuje właśnie tyle lub mniej, nie zapłaci nic. Jeżeli wybierze protezę droższą, będzie musiał dopłacić różnicę między ceną a wyznaczonym przez fundusz limitem. Oko jest dla nas ważne, więc jeśli możemy sobie na to pozwolić, stawiamy na jakość, za którą bez obaw dopłacimy. Okres użytkowania refundowanej protezy lub epiprotezy oka to 5 lat, przy czym jeśli u pacjenta zajdą zmiany w stanie fizycznym, okres ten może ulec skróceniu. To szczególnie ważne w przypadku wyrobów medycznych dla dzieci, choć nie tylko.


Protezy i epiprotezy oka według słownika wyrobów medycznych 2022

Gdy interesują nas konkretne informacje na temat danego wyrobu medycznego, najlepiej zajrzeć do obowiązującego słownika wyrobów medycznych, który jest dostępny na stronach NFZ. Wpisując w formularzu wyszukiwania „proteza oka” w polu nazwy, pojawią nam się cztery pozycje: epiproteza oka – dla dorosłych, epiproteza oka – dla dzieci, proteza oka – dla dorosłych i proteza oka – dla dzieci.

Przyjrzyjmy się pierwszej pozycji. W słowniku znajdziemy informację, że kryterium medyczne przyznawania epiprotezy oka osobie dorosłej to zmiany wielkości i kształtu gałki ocznej wymagające uzupełnienia epiprotezą. Pełny kod produktu to P.077.00, kod według rozporządzenia w skróconej wersji to P.77. Epiproteza oka to środek pomocniczy (jako typ wyrobu), wydawany na potwierdzony wniosek, który trzeba zrealizować w ciągu roku. Po tym czasie wniosek traci ważność i trzeba postarać się o nowy.